Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 17 juni

(…) zoals ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelf voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer, tot een aangename geur voor God.
Efeze 5 vers 2

Goddelijke liefde was de beweegreden voor de Heere Jezus om in de wereld te komen en op Golgotha te sterven. Hij werd door mensen aan het kruis genageld. Dat liet Hij toe, omdat Hij die mensen liefhad. Hij heeft Zichzelf voor ons in de dood gegeven. Zijn offer was noodzakelijk, opdat wij verlost konden worden. Hij stierf, zodat wij nu de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven bezitten.

Zijn oneindige liefde ging in de eerste plaats uit naar Zijn God en Vader. Hij leefde voor Hém en Hij stierf voor Hém. Tijdens Zijn hele leven vroeg de Heere Jezus enkel naar de wil van Zijn Vader. Dat bracht heel wat moeilijkheden met zich mee, maar die lieten Hem geen millimeter afwijken van het juiste pad. Zijn liefde tot God overwon alles.

Op het kruis offerde Hij Zichzelf op aan God. Hij was het volmaakte Offer. Daarvan steeg een aangename, een liefelijke geur omhoog. God werd door Zijn sterven op het hoogst geëerd en verheerlijkt. Daarvoor eren we Hem tot in eeuwigheid.

 

Het dagboek bestellen?