Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 16 december

Als de slaaf nadrukkelijk zegt: Ik heb mijn meester, mijn vrouw en mijn kinderen lief, ik wil niet als vrij man vertrekken, dan moet zijn meester hem bij de rechters brengen. Hij moet hem bij de deur of de deurpost brengen. Zijn meester moet dan met een priem zijn oor doorboren. Zo zal hij hem voor eeuwig dienen.
Exodus 21 vers 5 en 6

Als een Israëliet in slavendienst was geraakt, moest hij zes jaar dienen. Daarna kwam hij vrij. De mogelijkheid bestond dat de man niet vrij wilde worden. Hij moest dan immers zijn heer verlaten. Ook liet hij zijn vrouw en kinderen achter.

Wat was hem kostbaarder: zijn meester, vrouw en kinderen óf zijn vrijheid?

Wat telde voor de Heere Jezus meer: Zijn God en Vader en alle mensen die Zijn eigendom zouden worden, óf Zijn eigen belangen?

We weten het antwoord en we zijn daar gelukkig over: Hij cijferde Zichzelf weg! Zijn liefde ging allereerst uit naar Zijn hemelse Vader. En ten tweede – hoe heerlijk is dat! – ook naar ons. Zó groot was Zijn liefde dat Hij niet alleen Zijn vrijheid, maar ook Zijn leven wilde afleggen. Hij werd de volmaakt gehoorzame Slaaf Die op Golgotha afdaalde tot in de dood.

 

Het dagboek bestellen?