Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 15 juli

(…) hoe God Jezus van Nazareth gezalfd heeft met de Heilige Geest en met kracht en hoe Hij het land doorgegaan is, terwijl Hij goeddeed en allen die door de duivel overweldigd waren, genas, want God was met Hem.
Handelingen 10 vers 38

Jozef en Maria waren met de Heere Jezus voor Herodes naar Egypte gevlucht. Toen de koning was gestorven, keerden ze terug. Ze gingen in Nazareth wonen. Daar groeide de Heere Jezus op en werkte Hij als timmerman. Hij woonde er, totdat Hij Zijn openbare dienst begon, op 30-jarige leeftijd.

De stad Nazareth had onder de joden geen goede naam. Zijn afkomst leverde de Heiland zo al verachting op. Hij zocht nooit de eer van mensen.

De Heere Jezus kwam ook weer in Nazareth. Hij predikte er in de synagoge. De mensen kenden Hem. Ze moesten er toch van overtuigd zijn dat Hij anders was dan anderen. Nog nooit had Hij Zich misdragen. Hij was volmaakt. Toch probeerden ze Hem van de steilte af te stoten. Ze stonden Hem naar het leven, Hem Die alleen maar goed had gedaan.

Inderdaad, de Heere Jezus was de Verachte. Zo hing Hij aan het kruis, als de Uitgestotene, als Degene voor Wie op aarde geen plaats was!

 

Het dagboek bestellen?