Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 16 juli

Hebt u zelf dan geen schulden bij de HEERE, uw God?
2 Kronieken 28 vers 10

In de zomer van 2016 werd de Santander-bank in de Duitse stad Hannover overvallen. De daders gingen er met een half miljoen euro vandoor. De dag vóór de overval had het bankfiliaal een ongewoon grote som geld besteld. Die lag in de kluis. Deze bestelling zette de politie op het spoor. De directeur van het filiaal werd opgepakt. Hij leefde op te grote voet en had een gokschuld van een ton, honderdduizend euro.

Ja, je moet wat om van je schulden af te komen. Maar níet op zo’n manier. Het moet wel eerlijk. Precies, dat is nu net waar het om gaat: een mens moet eerlijk worden tegenover zijn Schepper.

Zolang iemand zijn schuld voor God probeert te verbergen, zolang hij zich inspant om zich beter voor te doen dan hij is, zolang hij denkt nog wel op eigen kracht uit de problemen te komen, zolang kan God hem niet helpen.

Pas als een mens toegeeft dat hij door zijn zonden verloren is, als hij zijn schuld erkent, als hij uitspreekt dat hij een Verlosser nodig heeft, dan grijpt God zijn hand en schenkt hem volle genade! Alle schuld wordt hem kwijtgescholden.

 

Het dagboek bestellen?