Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zondag 14 oktober

Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ’s nachts, maar ik vind geen stilte. Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.
Psalm 22 vers 3 en 4

Tijdens Zijn hele leven op aarde ondervond de Heere Jezus vijandschap en tegenstand. Als Baby al werd Hij met de dood bedreigd. Al de jaren die Hij op aarde doorbracht, was Hij omringd door mensen die Hem kwaadgezind waren. Maar in alles kon Hij Zich vasthouden aan Zijn God. Dát was Zijn steun, daarin vond Hij kracht.

Ook toen Hij gekruisigd werd, was God met Hem. Hij was Zich bewust van het welgevallen waarmee Zijn Vader naar Hem keek.

Hoe verschrikkelijk zijn daarom de drie uren van duisternis voor de Heere Jezus geweest. In díe uren droeg Hij onze zonden. In die duisternis werd Hij tot zonde gemaakt. Toen dat gebeurde, trok God Zich van Hem terug. Als de Heilige, als de Rechter van hemel en aarde, kon Hij met de Mens Jezus Christus in die uren geen verbinding aanvaarden. Nee, Hij moest het oordeel uitoefenen.

Voor de Heere Jezus was dat lijden met niets te vergelijken. Hoe Hij riep, Hij kreeg die nacht geen antwoord op Zijn klacht.

 

Het dagboek bestellen?