Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Zaterdag 13 januari

Toen één van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor Zijn voeten en dankte Hem.
Lukas 17 vers 15 en 16

Een man was bezig de banden te wisselen van een zware vrachtwagen die werd gebruikt voor rioolreiniging. Daarbij kwam hij klem te zitten onder een watertank van de 40-tonner. Een hele groep reddingswerkers was nodig om hem te bevrijden. Vanaf zijn draagbaar bedankte hij de brandweer hartelijk. ‘Dat maken we niet altijd mee’, zei een woordvoerder.

Dankbaarheid – dat zou toch normaal moeten zijn voor ieder die door de Heere Jezus Christus is verlost van zijn zonden en gered van het oordeel?

Tien melaatse mannen werden door Hem genezen, maar slechts één keerde terug om zijn Weldoener daarvoor te bedanken.

Wat mogen we God dankbaar zijn dat Hij Zijn enige Zoon heeft opgeofferd om ons te kunnen verlossen en tot Zijn kinderen te maken! En wat hebben we veel reden om de Heere Jezus te danken dat Hij bereid was in onze plaats te sterven!

We zullen daar tot in eeuwigheid dankbaar voor zijn. Danken we daar ook nu al elke dag voor?

 

Het dagboek bestellen?