Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 21 november

Ik loop op het pad van de gerechtigheid, midden op de paden van het recht, om wie Mij liefhebben, in erfelijk bezit te laten nemen wat er is, en Ik zal hun schatkamers vullen.
Spreuken 8 vers 20 en 21

De nazi-trein vol goud die ergens in Polen moet staan, houdt de mensen af en toe enorm bezig. De éne keer wordt beweerd dat hij is gevonden, of in ieder geval dat bekend is waar hij staat. De andere keer bewijzen onderzoeken dat de trein die, volgeladen met goud, in een geheime tunnel zou staan, waarschijnlijk helemaal niet bestaat.

Nu ik dit schrijf, weet ik nog niet wat de stand van zaken is, als u het leest.

Het blijft opmerkelijk: dat verlangen van mensen naar goud en schatten. Vooral als het een beetje avontuurlijk en geheimzinnig is.

God wil onze schatkamers vullen. Dat wil zeggen: onze harten. Van nature zijn ze leeg. We kunnen wel proberen ze te vullen, maar al die dingen van de aarde hebben maar zo’n korte houdbaarheidsdatum! God wil onze harten vullen met ware rust en echte blijdschap, met hemelse vrede en blijvend geluk. Dat zijn échte schatten. Ieder die God liefheeft en in Zijn Zoon Jezus Christus gelooft, krijgt ze. En dat niet mondjesmaat, maar in overvloed!

 

Het dagboek bestellen?