Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 21 maart

In het huis van Mijn Vader zijn veel woningen; als dat niet zo was, zou Ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. En als Ik heengegaan ben en plaats voor u gereedgemaakt heb, kom Ik terug en zal u tot Mij nemen, opdat ook u zult zijn waar Ik ben.
Johannes 14 vers 2 en 3

Op maandag 21 maart 2016 ging Nederland door de grens van 17 miljoen inwoners. Er woonden op dat moment gemiddeld 504 mensen op een vierkante kilometer. Den Haag spande de kroon met 6344, terwijl er in grote gebieden nog geen honderd op zo’n oppervlakte woonden.

In het huis van God de Vader is ruimte in overvloed. Er zijn vele woningen. Die zijn er altijd al geweest. Daarmee laat God zien dat het Zijn eeuwig verlangen is geweest om mensen te scheppen en bij Zich te hebben.

Hij zet de deur van Zijn huis wijd open. Alle mensen worden uitgenodigd om binnen te komen en de eeuwigheid bij Hem door te brengen. De Heere Jezus Christus komt straks om al Gods kinderen op te halen en daar te brengen.

Er zijn dwazen die zeggen: ‘Dat wil ik niet; ik ga liever naar de hel’. Dat is dan hún keus. God wenst dat niemand toe en wil ons allen gelukkig maken.

 

Het dagboek bestellen?