Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 4 mei

Een testament is bindend na iemands dood. Het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd.
Hebreeën 9 vers 17 en 18

Levie Sajet en Ester Zilberstein zaten in 1942 in Bilthoven ondergedoken. Het joodse echtpaar kwam uit Amsterdam. Een paar jaar geleden was Jelle Kapitein uit Urk bezig met een verbouwing van het betreffende huis in Bilthoven. Hij trof daar een soort testament aan, met potlood op een deur geschreven. Hij startte een zoektocht naar familieleden van het paar.

Een testament treedt pas in werking als de maker ervan is gestorven. Het eerste verbond dat God ten tijde van Mozes met het volk Israël sloot, werd dan ook met bloed ingewijd: met het bloed van stieren en bokken. De dood had z’n intrede gedaan.

Het nieuwe verbond werd ingewijd met het bloed van Christus, het volmaakte Offer. Alleen op grond van Zijn sterven kan God met mensen in verbinding staan en hun het heil en zegen geven.

God belooft ons ‘in Zijn Testament’ onnoemelijk veel. De Bijbel staat vol van zegeningen die Hij ons belooft. Maar laten we het nooit vergeten: de Heere Jezus moest daarvoor Zijn bloed storten!

 

Het dagboek bestellen?