Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 23 november

De Geest van de Heere HEERE is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft om een blijde boodschap te brengen aan de zachtmoedigen. Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van hart.
Jesaja 61 vers 1

Bij het begin van Zijn openbare dienst haalde de Heere Jezus dit vers in Nazareth aan. Het liet zien wat voor opdracht Hij had.

De wereld is vol van gebroken harten. Mensen proberen dat wel te verbergen achter feesten en disco’s, achter dolle pret en vermaak, maar hoe is het vanbinnen? Anderen geven het eigenlijk wel toe, maar zoeken het in alcohol of drugs.

God prikt door de buitenkant heen. Hij kent de harten. Hij peilt het leed daarin. Hij wil genezen en verbinden.

Zo kwam Jezus Christus op aarde om mensen te helpen. Hij werd niet als een prinsje geboren in een paleis. Dan zou Hij veel te moeilijk bereikbaar zijn geweest voor de gewone man. Nee, Hij groeide op bij ‘normale’ mensen, in het gezin van een timmerman. Hij zocht de mensen op, troostte en bemoedigde. Hij genas en zegende. Met kwistige hand strooide Hij zegeningen om Zich heen. Hij alleen kan de harten werkelijk gelukkig maken, toen én nu!

 

Het dagboek bestellen?