Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 18 mei

Ik ben de HEERE, uw God, Die u leert wat nuttig is, Die u leidt op de weg die u gaan moet.
Jesaja 48 vers 17

Het leven van een christen is als een reis. Het startpunt is de bekering. Dat is de grote ommekeer in ons leven. Eerst dwaalden we van God af, maar nu leven we met Hem.

We reizen door een onbekend land. Gevaren bedreigen ons. Moeilijkheden duiken op. We hebben een kaart nodig – of een tomtom – om de weg te weten. Nu, God wil ons Zelf leiden. Door de Bijbel en Zijn Geest Die in ons woont, wijst Hij ons de goede richting aan.

God gaat met al Zijn kinderen verschillende wegen, maar Zijn zorg is voor allen gelijk. Als we moe worden, geeft Hij nieuwe kracht. Zijn we terneergedrukt? Hij bemoedigt. Hebben we vragen? Hij beantwoordt ze, als Hij dat nodig acht.

Er zijn onderweg ook gevaren. De aanvechtingen zijn soms vele. De satan probeert steeds weer ons ten val te brengen. Dan mogen we ons in Gods hand geborgen weten.

Het doel van onze reis is de hemel. Daar zullen we de Heere Jezus zien, Hem Die ons liefhad en Zichzelf voor ons in de dood heeft overgegeven. We zullen bij onze hemelse Vader wonen.

 

Het dagboek bestellen?