Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 16 november

De wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn er door Jezus Christus gekomen.
Johannes 1 vers 17

God gaf via Mozes aan Zijn volk Israël de wet. Daarin legde Hij Zijn eisen vast. Ook maakte Hij duidelijk wat de gevolgen zouden zijn als Zijn geboden niet werden gehouden.

De wet eist – Hij verlangt van de mens dat hij God gehoorzaamt, op alle terreinen van het leven. Die eisen zijn bikkelhard. Er wordt niets door de vingers gezien.

De wet beoordeelt – Hij is een maatstaf. God hanteert die om ons leven ‘een cijfer te geven’. De wet toont op welke punten we hebben gefaald. Hij is als een spiegel die ons wordt voorgehouden; we zien daarin hoe smerig we zijn.

De wet veroordeelt – Het kan ook niet anders: omdat geen mens de wet kan houden, blijft alleen een veroordeling over. De wet laat de mens weten dat hij de doodstraf verdient. Hij is een strenge rechter.

Hier knoopt het evangelie bij aan. Dat houdt eraan vast dat alle mensen tekortschieten en het oordeel verdienen. Maar in plaats van te eisen, biedt het evangelie redding en verlossing aan. De grondslag daarvan is het kruis van de Heere Jezus Christus.

 

Het dagboek bestellen?