Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 15 juni

(…) hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt om de levende en waarachtige God te dienen, en Zijn Zoon uit de hemelen te verwachten.
1 Thessalonika 1 vers 9 en 10

Wat is bekering? Allereerst ommekeer. Dat wordt duidelijk bij de christenen in Thessalonika. Ze hadden eerst in afgoderij geleefd, maar ze keerden die afgoden de rug toe en gingen naar God toe. Over het algemeen hebben we in dit deel van de wereld geen afgoden van hout en steen in onze huizen staan. We leefden echter wel zonder onze Schepper en deden onze eigen wil. Daarom is zo’n ommekeer nodig.

Bekering houdt echter meer in. We leren ons eigen leven te zien zoals God het ziet. Dat betekent dat we onszelf veroordelen en onze schuld voor Hem uitspreken. Bekering gaat altijd gepaard met berouw. God kent onze harten.

En dan, als we ons bekeerd hebben? Dan gaan we ten eerste God dienen. We leven voor Hem. Het is ons dan een vreugde om Zijn wil te doen. En ten tweede verwachten we Zijn Zoon uit de hemelen. De Heere Jezus heeft het immers gezegd dat Hij spoedig terugkomt. Daarnaar zien we uit. We verlangen ernaar onze Heiland te ontmoeten.

 

Het dagboek bestellen?