Het Rechte Spoor – 2018 | Vrijdag 14 september

God zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal er niet meer zijn; ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbijgegaan. En Hij Die op de troon zit, zei: Zie, Ik maak alle dingen nieuw.
Openbaring 21 vers 4 en 5

Om de geschiedenis van de mensen samen te vatten, hebben we genoeg aan die vijf woordjes: tranen, dood, rouw, jammerklacht en moeite.

De oorzaak daarvan is de zonde. Die drukt z’n stempel op het leven op aarde. Ook als we in de Heere Jezus geloven en Gods kinderen zijn geworden, hebben we nog te maken met die gevolgen van de zonde. We weten dat God straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt. Daar treffen we deze dingen niet meer aan.

We kunnen ons daar maar heel moeilijk een voorstelling van maken. Eigenlijk helemaal niet. God maakt straks alles nieuw. Niet alleen maar opnieuw. Het is niet slechts een herhaling van de eerste schepping. Nee, het is een heel nieuwe soort schepping.

Tranen maken plaats voor gejubel. Met de dood is afgedaan, daar is enkel het eeuwige leven. Al het verdriet is niet alleen voorbij, maar ook vergeten. Het is enkel vreugde en geluk – bij onze Heiland!

 

Het dagboek bestellen?