Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 21 mei

Er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.
1 Petrus 1 vers 16

Tomas Tuhy is de hoogste baas van de Tsjechische politie. In de zomer van 2016 werd hij door agenten bij Ostrava geflitst: hij reed te snel. Hij verklaarde zich bereid om de bekeuring te betalen.

God eist heiligheid, omdat Hij Zelf heilig is. Hij stelt geen regels op voor mensen die Hij Zelf overtreedt. Hij is zó volmaakt heilig dat Hij niet een oogje kan dichtknijpen. Hij kan niets door de vingers zien. Hij kan niet met de hand over Zijn hart strijken.

Alleen mensen die net zo heilig zijn als Hij, kunnen in de eeuwigheid bij Hem wonen. Hij laat geen onheiligen toe in Zijn hemel.

Wie zal daar dan komen? Wie voldoet aan Zijn eisen? Van nature geen enkel mens. Maar wel allen die voor God hun zonden hebben beleden en die in de Heere Jezus hebben geloofd. Als we weten dat Hij aan het kruis voor onze schuld is gestorven, zijn we gerechtvaardigd. Dat betekent: God ziet ons dan niet meer als schuldige zondaars, maar als rechtvaardige mensen. De Heere Jezus heeft immers al onze zonden op Zich genomen. Wij zijn rein gewassen en gerechtvaardigd. Zó mogen we de hemel binnengaan; zó mogen we nu ook leven!

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage