Het Rechte Spoor – 2018 | Maandag 17 september

Heden, als u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet.
Hebreeën 4 vers 7

Lars Karelse uit Nieuw–Beijerland was thuis met zijn vader en 6-jarige zusje. Z’n moeder was afwezig. De 9-jarige jongen zag dat zijn vader onwel werd, op de bank viel en op de grond gleed. Het was een levensbedreigende epileptische aanval. Lars aarzelde niet en belde onmiddellijk 1–1–2. De telefoniste hield hem aan de lijn tot de ziekenwagen en brandweer er waren. Hij redde zo het leven van zijn vader.

Inderdaad, bij levensgevaar moet je niet aarzelen, maar hulp inroepen. Afwachten kan dodelijk zijn. Dat geldt nog sterker voor de nood van onze zielen. Mensen zijn vanbinnen slecht en verdorven. Dat vinden we niet prettig om te horen, maar het is zo. God zegt het in de Bijbel.

Dat betekent dat we verloren zijn. Als we sterven, slaan we op hetzelfde moment onze ogen op in het hiernamaals: in de plaats van pijn en kwelling.

Er is hulp mogelijk: wie in het geloof de Heere Jezus Christus als zijn Zaligmaker aanneemt, wordt gered. Dat is van belang voor de eeuwigheid. Het kan geen uitstel lijden. Daarom zegt God: ‘Heden, vandaag, luister en bekeer u tot Mij!’

 

Het dagboek bestellen?