Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 30 augustus

Zoals dan het onkruid verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het ook zijn bij de voleinding van deze wereld: de Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden. Mattheüs 13 vers 40 en 41

Twee jaar geleden werd de stand van zaken weer doorgegeven: er liepen 3209 misdadigers rond die nog minstens 120 dagen celstraf tegoed hadden. Enkele honderden van hen zijn waarschijnlijk uitgeweken naar het buitenland. De politie kijkt actief naar hen uit.

Zoiets is verleden tijd als de Heere Jezus Christus komt en op de troon gaat zitten. Hij zal geen agenten sturen om misdadigers te vangen, maar Zijn engelen om alle zondaars voor Hem te brengen. Daar is geen ontkomen aan.

Het is wel vreselijk als je als zondaar voor die troon komt te staan! God heeft het oordeel overgegeven aan Zijn Zoon, aan de Heere Jezus Christus. Hij zal rechtspreken volgens de eisen van God. Dat betekent: voor elke zonde zal een mens eeuwig moeten boeten. Het vonnis luidt: opsluiting in de hel. Afschuwelijk! Ja, maar het is rechtvaardig.

Zorg ervoor dat u daar níet als zondaar, maar als gerechtvaardigde zult staan! Dat kan eenvoudig, door nu de Heere Jezus als Redder aan te nemen.

 

Het dagboek bestellen?