Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 25 januari

Laten wij blij zijn en ons verheugen en Hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het Lam is gekomen en Zijn vrouw heeft zich gereedgemaakt.
Openbaring 19 vers 7

Voor een gemiddelde bruiloft werd in 2015 ruim meer dan 12.500 euro uitgegeven. Het kan een stuk goedkoper; heel wat bruidsparen doen er nog een schepje bovenop. Hoe dan ook, het wordt niet zonder reden de duurste dag van het leven genoemd.

Weet u hoe duur de bruiloft van Christus Jezus zal zijn? Die vraag is niet moeilijk te beantwoorden, want de prijs is al betaald. De Heere Jezus betaalde daarvoor met Zijn leven!

Zijn bruid, dat is de gemeente. Alle ware christenen horen daarbij. Dus níet zij die alleen in naam christen zijn. Níet zij die alleen maar gedoopt zijn en naar de kerk gaan. Nee, allen die zich tot God hebben bekeerd en met berouw hun zonden hebben beleden, allen die de Heere Jezus als hun Verlosser hebben aangenomen. Zíj vormen Zijn bruid.

Van nature zijn zij allen zondaars. Daarom moest de Heere Jezus aan het kruis sterven om hen van zonden te bevrijden. Zó kunnen ze Zijn bruid zijn.

 

Het dagboek bestellen?