Het Rechte Spoor – 2018 | Donderdag 16 augustus

Indien u weigert het [volk Israël] te laten gaan, zie, dan zal Ik heel uw gebied met kikkers treffen, zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.
Exodus 8 vers 2 en 3

Narong Therdsong is een dorp in de buurt van Bangkok, de hoofdstad van Thailand. Daar leefden zo’n tachtig Java-apen. Schuw waren ze niet. Ze sprongen zo de huizen in en openden de koelkasten op zoek naar eten. Alles wat van hun gading was, verdween. Een paar jaar geleden werden de makaken gevangen en in natuurreservaten uitgezet.

Apen of kikkers: je moet er niet aan denken dat ze in je keuken, slaapkamer en bed rondspringen. Voor de Egyptenaren was het een straf, omdat ze niet naar God wilden luisteren. Er geldt eenvoudig: wie niet horen wil, moet voelen. Dat is een Goddelijk principe.

Wie niet naar Hem luistert, wie weigert voor Hem te buigen, zal de straf in de eeuwigheid ondergaan. Wie wel zijn knieën voor God buigt en Christus als Zaligmaker aanneemt, wordt eeuwig gezegend.

 

Het dagboek bestellen?