Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 4 september

God echter bevestigt Zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Romeinen 5 vers 8

Het is niet mis te verstaan: God heeft de mensen lief. Velen ontkennen het. Soms lijken omstandigheden het tegendeel te bewijzen. Toch blijft het waar: Gods liefde gaat naar ons uit.

Zijn liefde wordt niet opgewekt door onze aantrekkelijkheid. Dat zou immers een heel wankele bodem zijn. Nee, de oorsprong van Gods liefde zit in Zijn eigen hart. Daarom is die onveranderlijk en onmetelijk.

God houdt van mensen, hoewel zij zich van Hem hebben afgekeerd. Hij heeft hen lief, ook al zijn zij zondaars. Hij heeft ons daar een geweldig bewijs van gegeven. Hij had slechts één Zoon. Dat was de Heere Jezus. God was bereid Hem op te offeren voor zondige mensen.

God wilde niet dat wij het eeuwige oordeel zouden ondergaan. We hadden dat door onze zonden wel verdiend, maar Hij wilde ons dat besparen. Daarom legde Hij de straf op Zijn eigen Zoon. Op grond van Zijn kruis kunnen we dat oordeel ontlopen, ja, kunnen we in de hemel komen.

Is dat bewijs van Gods liefde niet overtuigend?

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage