Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 28 augustus

Waar de zonde is toegenomen, daar is de genade meer dan overvloedig geweest. Romeinen 5 vers 20

Door onze zonden was onze schuld tegenover God groot. Onze overtredingen waren als een enorme vuilnisbelt. Iedere dag werd die hoger. Niets ervan konden we ongedaan maken. Om die schuld kun je niet heen. Toch valt het ons mensen zo moeilijk om dat toe te geven. We hebben altijd smoesjes genoeg bij de hand om onze schuld weg te schuiven. Of we vergelijken onszelf met anderen: ‘Die hebben het heel wat beroerder gedaan, dan valt het met mij nog wel mee!’ Dat verandert er echter niets aan: onze schuldenberg is groot.

De genade van God is groter! Die kan onze hele schuld uitdelgen. Zelfs voor de zwaarste zonde bestaat vergeving, als die tenminste voor God wordt beleden. Gods genade is echt overweldigend. Die geeft ons wat we nodig hebben: hij bevrijdt ons van de hele last van onze zonden.

Wat is nog groter dan de genade van God? Godzelf! Hij is het grootst. Hij is de milde Gever van alle goede gaven. Uit liefde gaf Hij Zijn enige Zoon in de dood. Zo stierf de Heere Jezus aan het kruis. Nu wil Hij aan alle mensen verzoening schenken, zondenvergeving en kwijtschelding van hun schuld.

 

Het dagboek bestellen?