Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 2 januari

Zij zal een Zoon baren, en u zult Hem de naam Jezus geven, want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Mattheüs 1 vers 21

Een man in de Duitse stad Kiel begon ’t nieuwe jaar niet goed. In het eerste weekend van 2017 was hij al aan het inbreken. Hij probeerde via een plafond in een andere ruimte te komen, maar dat kon zijn gewicht niet dragen. Hij raakte zó gewond dat hij niet meer op eigen kracht weg kon komen. Hij had zichzelf goed in de nesten gewerkt, maar besefte dat hij niets beters kon doen dan de politie bellen.

We zitten als mensen van nature allemaal dik in de problemen – en die hebben we ook aan onszelf te danken. Het zijn ónze zonden waardoor we in het eeuwige oordeel dreigen te komen.

Maar ook hier geldt: Hij Die ons moet straffen en ééns onze Rechter zal zijn, wil nú onze Helper en Redder zijn. Het is de Heere Jezus Christus.

Straks zit Hij op de rechterstoel en zal alle mensen veroordelen die niet voor God hebben gebogen. Maar nu steekt Hij Zijn hand naar alle mensen uit om hen van hun zonden te verlossen. Hij is daartoe Zelf aan het kruis gestorven. Hij droeg de straf die wij hadden verdiend. Als we Hem om hulp vragen, worden ons alle zonden vergeven.

 

Het dagboek bestellen?