Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 16 oktober

Hij [= Petrus] greep hem bij de rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels vast. En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend.
Handelingen 3 vers 7 en 8

De genezing van deze verlamde man laat prachtig zien wat er met een mens gebeurt die zich tot God bekeert.

Voor de man begint een nieuw leven. Hij krijgt kracht om op zijn voeten te staan en te lopen. God schenkt het eeuwige leven aan ieder die de Heere Jezus in het geloof als zijn Heiland aanneemt.

De man springt op. Dat spreekt van de kracht van het nieuwe leven. We hebben de Heilige Geest ontvangen; Die werkt in ons.

Hij staat. Zo staan wij in de gunst en genade van God. We staan als Zijn kinderen voor Hem.

Hij loopt rond. Wij mogen met de Heere Jezus onze weg gaan. Onze wandel is een getuigenis voor Hem.

Hij gaat de tempel in. Zo mogen wij in Gods tegenwoordigheid verschijnen, daar waar Hij woont. Nu al en tot in eeuwigheid.

Hij looft God. Wij prijzen onze hemelse Vader!

 

 

Het dagboek bestellen?