Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Dinsdag 11 december

Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet zoals de wereld die geeft, geef Ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden.
Johannes 14 vers 27

Een mens die in de Heere Jezus Christus en Zijn verlossingswerk op Golgotha gelooft, ontvangt vrede met God. De vijandschap is weg, voor eeuwig weg. Zo iemand is gerechtvaardigd. Dat wil zeggen: God heeft hem vrijgesproken van alle schuld. Daarom is er geen enkele reden om bang te zijn voor de oordeelsdag: er is immers geen veroordeling meer mogelijk!

We zijn echter nog steeds op aarde. Hier is het chaos. In tal van landen zijn oorlogen en burgeroorlogen. Miljoenen mensen zijn op de vlucht geslagen, van huis en haard verdreven. Natuurrampen zorgen voor nood en gebrek. Wij hebben het hier goed, maar ziekten en andere problemen gaan onze deur niet voorbij. We zouden dan inderdaad bang en bezorgd kunnen worden.

De Heere Jezus wil ons ook voor onze reis naar de hemel Zijn vrede geven. Elke dag opnieuw. Het is de vrede die in Zijn hart woonde toen Hij op aarde was. Ook wij mogen alles wat op ons afkomt, uit Gods hand aannemen en Christus’ vrede genieten!

 

Het dagboek bestellen?