Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 22 oktober

Zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats. En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.
Markus 15 vers 22 en 23

De kruisiging is één van de wreedste manieren om een mens te doden. Het is een uiterst pijnlijke en langdurende kwelling. De Romeinen gingen niet zachtzinnig met opstandelingen om.

Een klein teken van verzachting was de wijn waar mirre doorheen was gemengd. Dat werkte als een lichte verdoving. Zó erg was de pijn dat zelfs de Romeinen begrepen dat de kruiseling een pijnstiller mocht hebben.

De Heere Jezus wees dat echter af. Waarom? Omdat Hij naar het kruis ging om het oordeel over de zonden te ondergaan. Hij had deze weg bewust gekozen om het werk van de verzoening te volbrengen. Hij wilde immers Gods eer herstellen en voor ons mensen de weg naar de hemel en het heil openen. Dat kon niet in een halfverdoofde toestand. Hij moest het oordeel in volle omvang ondergaan. Elke slag moest Hij voelen, opdat de zonden weggedaan konden worden.

Hij koos niet wat voor Hem aangenaam, maar wat voor Gods eer en onze redding nodig was.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage