Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 24 november

Toen Jezus Zich omkeerde en zag dat zij volgden, zei Hij tegen hen: Wat zoekt u? En zij zeiden tegen Hem: Rabbi (wat vertaald wil zeggen: Meester), waar woont U?
Johannes 1 vers 38 en 39

Johannes de doper stond bij de Jordaan. Hij wees de Heere Jezus als het Lam van God aan. Twee van zijn discipelen volgden daarop de Heiland. Hij had hen aangetrokken.

Heeft Hij ook u aangetrokken? Is het ook uw wens Hem te volgen als uw Meester?

Toen draaide de Heere Jezus Zich om en vroeg: “Wat zoekt u?” Dat was niet om hen weg te sturen. Eerder het tegendeel! Nee, het was nodig dat zij zichzelf onderzochten. Wat waren hun redenen om de Heiland te volgen?

Waarom volgen wij Hem? Omdat onze ouders, familie en vrienden het ook doen? Hebben we eigen belangen op het oog? Staan we onder invloed van andere christenen of proberen we zelfs invloed op anderen te krijgen? Is het mogelijk dat we Hem alleen met een half hart volgen, terwijl de andere helft naar de wereld uitgaat?

Het antwoord van de twee is prachtig: ze wilden bij Hem zijn. Niet alleen tijdelijk, maar blijvend. Hun harten werden werkelijk tot Hem aangetrokken!

 

Het dagboek bestellen?