Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 23 november

Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, Hij, Die rechtvaardig was, voor onrechtvaardigen, opdat Hij ons tot God zou brengen.
1 Petrus 3 vers 18

Lang geleden hield de burgemeester van een klein stadje elke avond rechtspraak. In onze tijd is dat niet meer voor te stellen. Op een avond werd een man beschuldigd van de diefstal van een brood. Hij gaf het half berouwvol, half verbitterd toe: ‘Mijn vrouw en kinderen hadden honger en ik wist niet wat ik hun te eten zou moeten geven’.

‘Wet is wet!’, oordeelde de rechter. Hij legde hem een geldstraf op. Die kon de arme man natuurlijk niet betalen. Gelijktijdig haalde de rechter het geld uit zijn zak en betaalde de hele boete voor de aangeklaagde. Hij zorgde er ook voor dat de arme man een baan kreeg, zodat hij voor het onderhoud van zijn gezin kon zorgen.

Op de rechterstoel straks zal de Zoon des mensen zitten. De Heere Jezus Christus moet elk mens veroordelen, omdat allen gezondigd hebben. Ze hebben straf verdiend: een straf die ze zelf nooit kunnen dragen. Daarvoor is de eeuwigheid te kort. Omdat Hij vol barmhartigheid is, betaalde Hij Zelf de schuld. Christus ging naar het kruis, voor allen die hun zonden eerlijk belijden en in Hem geloven.

 

Het dagboek bestellen?