Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Vrijdag 22 december

Verblijd u erover dat uw namen opgeschreven zijn in de hemel.
Lukas 10 vers 20

De discipelen van de Heere Jezus waren op pad geweest. Hun Meester had hen uitgezonden en ze hadden wonderlijke dingen beleefd. Ze hadden zelfs boze geesten uitgedreven!

De Heere Jezus wijst hen op iets dat nog veel mooier is: hun namen waren boven in de hemel opgeschreven. Dat hield in: ze hoorden in de hemel thuis.

Waar je ingeschreven staat, dáár is je woonplaats. Je kunt best ergens een bezoek maken of zelfs voor langere tijd elders verblijven. Maar je woont waar je ingeschreven bent.

Als we de Heere Jezus hebben aangenomen als onze Heiland en Zaligmaker, is de hemel onze eeuwige woonplaats. We kunnen best blij zijn over dingen die we op aarde doen, maar het is toch veel heerlijker een hemelburger te zijn?

De Heere Jezus is de eeuwige Zoon van God. Hij daalde neer op aarde. Hij is de Mens uit de hemel. Nadat Hij aan het kruis het verzoeningswerk had volbracht, is Hij naar de hemel teruggegaan. Hij zal ons allen die Hem als Heiland aangenomen hebben, daar straks brengen. Wat een blijdschap!

 

Het dagboek bestellen?