Het Rechte Spoor – 2017 | Maandag 9 oktober

Dus is er nu geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn.
Romeinen 8 vers 1

Koning Umberto I leefde van 1844 tot 1900. Vanaf 1878 regeerde hij 22 jaar over Italië. Er wordt verteld dat hem eens een gratieverzoek van een gevangene werd overhandigd. Zijn minister van justitie had het al doorgekeken en zijn mening eronder geschreven: ‘Gratie onmogelijk; gevangen laten!’

De koning verdiepte zich in het geval. Hij nam de pen en verschoof de puntkomma. Nu stond er: ‘Gratie; onmogelijk gevangen laten!’ De veroordeelde werd gratie verleend en vrijgelaten.

Wat Umberto deed, laat zien wat God doet als wij onze schuld eerlijk inzien en om genade smeken. We hébben de eeuwige straf volkomen verdiend. Toch bewijst Hij ons genade, zodat we nooit meer veroordeeld kunnen worden.

Er is wel een groot verschil. Koning Umberto moest alleen zijn pen hanteren, maar God moest Zijn geliefde Zoon aan het kruis laten sterven. Dat was een onnoemelijk grote gave!

Ons heil en geluk zijn dan ook veel groter: we zijn tot rechtvaardigen gemaakt en mogen tot in alle eeuwigheid in Gods heerlijke hemel wonen.

 

Het dagboek bestellen?