Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 10 oktober

Dit zijn de dieren die u eten mag van alle dieren die op de aarde zijn. Alle dieren met gespleten hoeven, waarvan de hoef in tweeën gespleten is en die bovendien bij de dieren horen die herkauwen, die mag u eten.
Leviticus 11 vers 2 en 3

De dieren die de Israëlieten mochten eten, moesten aan twee voorwaarden voldoen: ze moesten gespleten hoeven hebben en herkauwers zijn.

De gespleten hoeven spreken van de levenswandel van de echte christen. Dieren met zulke hoeven staan vaster en kunnen beter lopen, vooral waar de bodem oneffen is. Kinderen van God kunnen door hun geloof standvastig zijn en in een wereld vol verwarring staande blijven.

Het herkauwen doet denken aan het ‘verteren’ van het geestelijke voedsel dat we bij het lezen uit de Bijbel of het horen spreken over de Bijbel opnemen. Wat is het belangrijk daarover na te denken!

Gods voorschrift was duidelijk: om rein te zijn, moest een dier aan beide voorwaarden voldoen. Als iemand zich met de Bijbel bezighoudt, maar daar in zijn leven nauwelijks iets van te zien is, deugt er iets niet. Omgekeerd is het niet mogelijk om werkelijk als christen te leven, zonder in de Bijbel naar Gods aanwijzingen te zoeken.

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage