Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Maandag 18 december

De zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren, en zij werden geoordeeld, ieder overeenkomstig zijn werken.
Openbaring 20 vers 13

In 1708 werd in Medemblik een oorlogsschip gebouwd: de Huis te Warmelo. Het begeleidde koopvaarders die naar de Oostzee voeren. In de Finse Golf ging het schip ten onder. Drie eeuwen later werd het gevonden: 62 meter diep in het koude water, vrijwel intact.

Voor God blijft alles bewaard. Er zijn mensen in het water omgekomen en in het vuur. Kortgeleden en tot zesduizend jaar terug. Maar God wekt ze allemaal op uit de dood. Er blijft niet één achter. Niemand verdwijnt spoorloos. Voor ons mensen is dat niet te begrijpen, maar voor Hem is het niets.

God roept de mensen dan ook allemaal op om zich tot Hem te bekeren. Want na de opstanding komt de afrekening. Maar wij die in de Heere Jezus hebben geloofd, mogen het weten: voor ons is geen veroordeling meer!

Wat zou God ook moeten veroordelen? Zonden? Overtredingen? Dat kan niet, want die heeft de Heiland allemaal gedragen. Dus die zijn weg. Nee, wij mogen jubelend de hemel binnengaan!

 

Het dagboek bestellen?