Gepost op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 19 december

Doe alle dingen zonder morren (…) opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God.
Filippi 2 vers 14 en 15

Als we morren, zijn we niet tevreden. Bijvoorbeeld met ons werk, met het weer of met wat op ons bord ligt. Soms zeggen we dat ook. Of het is duidelijk van ons gezicht af te lezen. Dát is morren. Het is een groot kwaad!

Laten we bedenken: achter alles wat op onze weg komt, staat God. Het komt van Hem. Als we mopperen, zijn we dus eigenlijk tegen Hem in opstand. Dat is levensgevaarlijk.

Als we niet tevreden zijn met ons lot en vinden dat we het maar slecht en moeilijk hebben, moeten we de conclusie trekken dat God niet het goede voor ons op het oog heeft. We beginnen dan aan Zijn liefde te twijfelen. Mensen merken dat niet. We hebben het vaak zelf niet in de gaten. Maar God ziet dat zo.

Het is daarom nodig ons in alles bewust te zijn dat Híj de dingen bestuurt. We mogen ons buigen voor Hem en kunnen Hem danken voor alles wat Hij ons geeft, zowel voor de prettige als voor de onaangename dingen. We beseffen: Zijn liefde laat Hem zo handelen. Op die wijze eren we Hem!

 

Het dagboek bestellen?