Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 24 oktober

Nog een heel korte tijd en Hij Die komt, zal komen en niet uitblijven. Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.
Hebreeën 10 vers 37 en 38

In het laatste hoofdstuk van de Bijbel belooft de Heere Jezus drie keer: “Ik kom spoedig!” In onze dagtekst wordt het bevestigd: het duurt nog maar een heel korte tijd.

Hij Die komt, zal komen. God alleen weet het moment. Hij bepaalt in Zijn wijsheid de juiste dag. Dan komt Christus en haalt Hij allen die Hem toebehoren, voor eeuwig thuis. Dat is een heerlijke verwachting. We hebben een toekomst die met niets te vergelijken is. Daarom zien we uit naar onze Heiland en Meester.

Voor het laatste stukje van onze levensreis geldt dan: “De rechtvaardige zal uit het geloof leven”. Leven uit geloof, dat betekent: van dag tot dag vertrouwen op de Heere Jezus, hoewel we Hem nog nooit hebben gezien. Het geloof is de kracht van ons leven als christenen. Als we iedere dag vanuit ons geloof leven, worden we niet alleen innerlijk gevoed, maar krijgen we ook de kracht om in moeilijke omstandigheden waarin we terecht kunnen komen, stand te houden.

Door dit geloof eren we onze Heere Jezus!

 

Het dagboek bestellen?