Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 19 september

De HEERE God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u?
Genesis 3 vers 9

Hoe vaak zeggen we tijdens een gesprek ‘uh’ of ‘hè’? Gemiddeld eens in de negentig seconden. Dat geldt niet alleen hier, maar in de hele wereld. Het is een korte vraag om verheldering en instemming. We zijn eigenlijk voortdurend aan het toetsen of we met de ander wel op één lijn zitten.

Toen Adam en Eva ongehoorzaam waren geworden, werden ze van God gescheiden. De band was verbroken. Daarom verstopte het eerste mensenpaar zich ook tussen de struiken toen zij de stem van God hoorden.

Jezelf voor Hem verbergen, heeft natuurlijk geen enkele zin. God riep de mens tevoorschijn. Hij zal op een gegeven moment alle mensen voor Zijn troon roepen. Niemand kan daar wegblijven.

God wenst met al Zijn schepselen in verbinding te staan. Hij heeft ons mensen gemaakt om Zijn hemel te vullen. Hij verlangt ernaar dat we bij Hem zijn. Wij hebben door onze zonde ‘roet in het eten gegooid’. Omdat Hij heilig is, moeten eerst onze zonden worden weggedaan. Daarna kan de verbinding met Hem worden hersteld. Zonde scheidt van Hem; Christus verbindt ons met Hem!

 

Het dagboek bestellen?