Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2018 | Woensdag 24 oktober

Het geschiedde, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden dat zij baren zou, en zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2 vers 6 en 7

Vorig jaar kwamen twee reuzenpanda’s vanuit China in Nederland aan. In 2014 werd al een stel aan het dierenpark Piari Daizi bij Mons in Wallonië uitgeleend. Twee jaar later werd daar een jong geboren. Volgens de traditie krijgen de dieren pas na honderd dagen een naam. Die luidde Tian Bao. Dat is Chinees voor ‘schat van de hemel’.

Jozef en Maria waren in Bethlehem. Daar werd de Heere Jezus geboren. Hij was de almachtige Zoon van God en de Schepper van hemel en aarde, maar werd als een Baby in de voedertrog van de dieren gelegd.

God de Vader stuurde Hem om aan het kruis het verzoeningswerk te volbrengen. Hij is de grootste schat uit de hemel. Voor de Vader betekende Hij werkelijk alles. Het is niet te bevatten dat Hij Zijn veelgeliefde Zoon overgaf in de dood om mensen te redden die zondaars en Zijn vijanden waren. Het is werkelijk een onuitsprekelijke Gave! We zullen die nooit begrijpen, maar Hem er eeuwig voor danken.

 

 

Het dagboek bestellen?