Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Donderdag 21 september

Wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
Markus 8 vers 36

Het gebeurt in Nederland zo’n acht keer per dag: een kind achterop krijgt z’n voetje tussen de spaken – eigenlijk natuurlijk tussen de spaken en de achtervork. Het is niet levensbedreigend, maar bijna één op de drie loopt een botbreuk op. Ook de groeischijven in de benen kunnen beschadigd worden. Dat wil je liever voorkómen!

Het is vreemd dat ouders soms meer beducht zijn voor lichamelijke verwondingen van hun kinderen dan dat ze zich zorgen maken over hun zielen.

Je kunt wel kerngezond zijn en het in de wereld helemaal maken, maar wat als de Heere Jezus niet je Zaligmaker en Meester is?

Je kunt wel geslaagd zijn in het leven en alles hebben wat je hartje begeert, maar wat als je daarbij op de weg bent naar het eeuwig verderf?

Het gaat er niet om dat we de wereld winnen, maar dat onze ziel niet verloren gaat! Als we ons tot God bekeren en Jezus Christus als Heiland aannemen, dán worden onze zielen gewonnen. Ze zijn dan gered voor de eeuwigheid. We zijn gered voor God, want Hij wenste ons tot Zijn kinderen te maken. We zijn gered voor de Heiland om Hem te prijzen!