Het Rechte Spoor – 2017 | Zondag 1 oktober

Zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen Zijn aangezicht gericht was. Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook Elia gedaan heeft? Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor geest u hebt, want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te richten, maar om ze te behouden.
Lukas 9 vers 53 tot en met 56

Voor onze Heiland was het een slag in het gezicht dat de Samaritanen Hem geen gastvrijheid wilden verlenen. De reactie van Zijn beide discipelen moet Hem ook hard hebben geraakt. Ze wilden rigoureus het oordeel uitspreken!

De Heere Jezus was niet gekomen om te oordelen, maar om te behouden. Hij wilde niet te gronde richten, maar juist oprichten. Hij is zoveel edeler dan de mensen, zo geheel anders.

Hij is de volmaakte Mens, de Zoon van God. Wat een liefde en goedheid wordt zichtbaar in Zijn leven. En meer nog: in Zijn sterven. Want op het kruis bad Hij zelfs tot Zijn Vader dat Hij Zijn vijanden de ongerechtigheid niet zou toerekenen. Hij is vol van vergevingsgezindheid!

 

 

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorie├źn Homepage