Het Rechte Spoor – 2024 | Donderdag 11 juli

Ga weg van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bestemd is.
Mattheüs 25 vers 41

België werd regelmatig op de vingers getikt, omdat de gevangenissen er overvol zijn. Een tijd terug waren er 1.600 gedetineerden meer dan er plaatsen beschikbaar waren. Er werd besloten om tot 2025 gevangenen vervroegd vrij te laten. Dat geldt niet voor zware misdadigers. Het is ook geen automatisme, maar een gunst. Goed gedrag is een eis.

In de hel is geen plaatsgebrek. Verschrikkelijk! Die afschuwelijke plek heeft God moeten maken voor de satan en zijn demonen. Maar elk mens die hem nu volgt in zijn opstand tegen de Schepper, zal daar ook belanden. – Daaruit zal nooit iemand vrijgelaten worden. De enige straf voor de zonde luidt: levenslang. Van vervroegde vrijlating kan dan ook helemaal geen sprake zijn. Is dat niet vreselijk? Ja! Is het ook onrechtvaardig van God? Nee!

Hij is heilig en moet de zonde oordelen. Maar Hij biedt iedereen de mogelijkheid om aan dat oordeel te ontkomen. Ieder mens die daar straks zal zijn, is er omdat hij zelf gezondigd heeft, én omdat hij de redding heeft afgewezen. ’t Is werkelijk eigen schuld!