Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Vrijdag 19 april

Als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonden meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur, dat de tegenstanders zal verslinden.
Hebree├źn 10 vers 26 en 27


Voor de redding van je onsterfelijke ziel is het niet voldoende het evangelie te kennen, maar is het nodig de offerdood van Jezus Christus persoonlijk in het geloof aan te nemen. Daardoor ontvangen we vrede met God en ware vrijheid met innerlijke rust. Door geen enkele religie is deze vrede te verkrijgen, alleen door het geloof in Christus.

Hoe groot is de verantwoordelijkheid van allen die het evangelie van jongs af hebben gehoord, maar niet luisterden!

Wie zich afkeert en Gods aanbod van genade afwijst, heeft slechts het uitzicht op een vreselijk oordeel. Er is immers geen andere weg om daarvan gered te worden. Toen de mens onder de wet faalde en ook de profeten verwierp, zond God Zijn Zoon. Hij was het laatste wat God had. Hij is dan ook Gods laatste oproep aan de mensen. God kan niet meer doen en Hij wil het ook niet. Alleen bij Christus is redding.Het dagboek bestellen?