Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 4 december

Was Ezau niet de broer van Jakob? spreekt de HEERE. Toch heb Ik Jakob liefgehad, en Ezau heb Ik gehaat.
Maleachi 1 vers 2 en 3

Wereldwijd worden steeds meer tweelingen geboren. Dat komt door de toename van vruchtbaarheidsbehandelingen. Ook omdat vrouwen op steeds hogere leeftijd kinderen krijgen. Eén op de 42 kinderen die nu geboren worden, maakt deel uit van een tweeling.

In de Bijbel komen al tweelingen voor. De bekendste wordt gevormd door Ezau en Jakob. Maar wat een verschil tussen de één en de ander!

God heeft Jakob liefgehad, maar Ezau gehaat. Dat is een wel heel sterke uitdrukking. Hoe kan dat? God zei dat niet van tevoren, maar achteraf. Hij zag dat Ezau zich als een ongoddelijke gedroeg en niet voor Hem wenste te buigen. Maar Jakob, met al zijn zwakheden en gebreken, wilde God dienen en door Hem gezegend worden. Hij knielde voor God en gaf zich aan Hem over. Daarom had God hem lief.

Ook nu nog gaat Gods liefde naar alle mensen uit. Het liefst zou Hij ze allemaal redden. Maar wie zich van Hem afkeert en zich niet wil bekeren van zijn zonden, zal in het hiernamaals Gods heilige toorn ervaren.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.