Het Rechte Spoor – 2017 | Woensdag 4 oktober

Halleluja! Loof God in Zijn heiligdom, loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf. Loof Hem om Zijn machtige daden, loof Hem om Zijn geweldige grootheid (…) Laat alles wat adem heeft de HEERE loven. Halleluja!
Psalm 150 vers 1, 2 en 6

Honden kunnen vele malen beter ruiken dan mensen. Een hond heeft tot vijftig keer meer reukcellen. Hoe langer zijn snuit is, hoe beter hij kan ruiken. Daarbij kan een hond wel driehonderd keer per minuut inademen. Hij krijgt zo veel vaker verse lucht binnen. Daardoor is hij voortdurend ‘bij’. Als hij snuffelt, vindt hij sporen waar wij geen weet van hebben.

Ja, onze God heeft de schepping wel heel prachtig gemaakt. Dat mag ons verwonderd laten staan. Die verwondering mag dan worden omgezet in een grote bewondering voor die almachtige en wijze God. Zo vallen we op onze knieën voor Hem om Hem te aanbidden.

In de laatste van de 150 Psalmen in het Oude Testament klinkt de oproep aan alle mensen: “Loof God!”

Doen we dat? Zijn we ontevreden mopperaars? Vertellen we graag slechte dingen door? Of gebruiken we onze mond om God te prijzen?

 

 

Het dagboek bestellen?