Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2017 | Dinsdag 3 oktober

Jezus antwoordde en zei tegen hem: Als iemand Mij liefheeft, zal hij Mijn woord in acht nemen; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen.
Johannes 14 vers 23

Hoe kunnen we aan de Heere Jezus laten zien dat we Hem liefhebben? Door Zijn Woord gehoorzaam te zijn. Daarom is het nodig de Bijbel te kennen. Het bekende kinderlied zegt: ‘Lees je Bijbel, bid elke dag, opdat je groeien mag!’ Hoe waar is dat!

De Heere Jezus spreekt er in dit vers ook over hoe dat wordt beloond: God de Vader en de Heere Jezus, Zijn Zoon, komen tot ons. Als we leven volgens de Heilige Schrift, zullen we ervaren dat God ons liefheeft en in ons komt wonen.

Het is volkomen waar: de Heilige Geest woont in elke gelovige. Dat geldt vanaf de dag van zijn bekering. De Geest zal ook bij hem blijven. Hij verlaat hem nooit.

Maar wat de Heere Jezus hier bedoelt, gaat verder. Het gaat om het dagelijkse leven in de tegenwoordigheid van God. Het gaat om het genieten van Zijn aanwezigheid in ons leven.

Is dat niet een grote aansporing om het Woord van God ijverig te lezen en uit liefde tot de Heiland in praktijk te brengen?

 

 

Het dagboek bestellen?