Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2024 | Zaterdag 3 februari

Ze dienen de mens tot brandhout, hij neemt ervan en warmt zich erbij (…) Hij warmt zich en zegt: Ha, ik word warm, ik zie vuur! Van de rest ervan maakt hij een god, zijn gesneden beeld. Hij knielt ervoor neer, buigt zich, bidt het aan en zegt: red mij, want u bent mijn god.
Jesaja 44 vers 15 tot en met 17

Mensen hebben gemiddeld 2,6 miljoen zweetklieren, maar vrouwen hebben er meer dan mannen. Toch produceren mannen zo’n 40 procent meer zweet. Iedereen weet het: vrouwen hebben het veel vaker koud dan mannen. Dat komt vooral omdat mannen in verhouding meer spierweefsel hebben dan vrouwen, terwijl die juist over meer vetweefsel beschikken. En de spieren produceren nu net warmte. Altijd al hebben de mensen bomen omgehakt en vuren gestookt om zichzelf te warmen.

De profeet Jesaja bespot de mensen: ‘En van een ander stuk van die bomen maken ze een god en vragen ze hem om hen te redden’. Wat een dwaasheid!

Kan een stuk boomstam ons redden? Is een zilveren of zelfs gouden beeld in staat ons van onze zonden te bevrijden? Kan ik mij door mijn eigen handen verlossen van Gods eeuwige oordeel in de hel? Nee, alleen de Zaligmaker Jezus Christus redt!


Het dagboek bestellen?