Het Rechte Spoor – 2024 | Woensdag 3 april

O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk.
Jesaja 55 vers 1


De Weggeefwinkel Overvloed is gevestigd aan het Seringenplein in Den Helder. Alles is er gratis. Ieder mag binnenstappen – arm en rijk, oud en jong, deftig of volks – en maximaal vijf dingen meenemen. Zonder betaling. Maar ja, de menselijke aard, hè? Als het te druk wordt en het overzicht ontbreekt, verdwijnen er stiekem spullen in de tassen.

God biedt gratis de waardevolste dingen aan: zondenvergeving, verzoening met Hem, het eeuwige leven en de inwoning van Zijn Heilige Geest. En bovendien: een heerlijke toekomst in de hemel, eentje waar geen einde aan komt.

Werden de mensen daar maar wat hebberiger naar! Je kunt het allemaal krijgen, “zonder geld, zonder prijs”! Ja maar, dat kan toch niet? Overal moet toch voor betaald worden? – Klopt, maar dat heeft de Heere Jezus al gedaan. Hij betaalde de hoogst mogelijke prijs, die van Zijn leven. Hij ging in de dood. Hij stortte Zijn bloed. Als God er Zijn Zoon zo’n hoge prijs voor liet betalen, moet wat Hij ons aanbiedt, wel ontzettend waardevol zijn.Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage