Het Rechte Spoor – 2024 | Dinsdag 9 juli

Wie niet met Mij is, die is tegen Mij. 
Mattheüs 12 vers 30

De één flapt er altijd direct van alles uit, de ander is veel bedachtzamer. De één heeft altijd meteen z’n mening klaar en verkondigt die luidkeels, de ander is er een meester in vaag en op de vlakte te blijven. God doet niet aan massaproductie, maar heeft al Zijn schepselen uniek gemaakt.

Eén ding mogen we niet vergeten: als het gaat om Christus, bestaat er geen neutraliteit! Wie niet voor Christus is, is tegen Hem. Er is geen ‘tussenoplossing’.

Als de ambtenaar van de burgerlijke stand het bruidspaar om het ja-woord vraagt, en het blijft stil, dan is dat hetzelfde als ‘Nee!’ zeggen. Om een levende verbinding met de Heere Jezus aan te gaan, zullen we een duidelijk ‘Ja!’ moeten uitspreken.

Er mag geen onduidelijkheid of vaagheid bestaan. Dat kan gewoon niet. Het is zaak om duidelijk en beslist voor de Heiland te kiezen. Om Zijn kruis te aanvaarden. Om toe te geven dat alleen door het storten van Zijn bloed de verzoening met God bewerkt kon worden. Om te geloven dat wij door Zijn dood de vergeving van onze zonden en het eeuwige leven ontvangen!