Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 5 november

Doe dat tot Mijn gedachtenis.
Lukas 22 vers 19

De burgers van de Japanse stad Kaizu, ten noorden van de miljoenenstad Nagoya, hadden al honderden jaren geleden onder enorme overstromingen van drie rivieren.

Eén man regelde in dertig jaar de waterhuishouding in de omgeving. Kanalen werden gegraven. Het overtollige water kon worden gebruikt voor de bewatering van de rijstvelden. Het was een Nederlander, de in 1842 in Colijnsplaat geboren Johannis de Rijke. Elk jaar dagen toeristen uit het land van de rijzende zon op in de vissersplaats op Noord–Beveland. Ze kijken nieuwsgierig naar het huisje aan de Voorstraat, nummer 9. Het is de geboorteplek van hun helper en redder.

De Heere Jezus redt ieder mens die gered wil worden, van het vuur, van het eeuwige vuur van het oordeel van God. Hij moest daarvoor Zelf dat oordeel ondergaan. Het oordeel dat mij had moeten treffen, is op Hem neergekomen. Híj heeft het gedragen, terwijl Hij Zelf zonder zonde was. Is het niet vanzelfsprekend dat we daar iedere dag aan denken en Hem ervoor danken? Hij vroeg het heel concreet: “Doe dat tot Mijn gedachtenis”.

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.