Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 22 oktober

Daarom, heilige broeders, deelgenoten aan de hemelse roeping, let op de Apostel en Hogepriester van onze belijdenis: Christus Jezus.
Hebree├źn 3 vers 1

Aandachtig mogen we naar de Heere Jezus kijken en Zijn heerlijkheid bewonderen.

Beschouw Hem als de Schepper! Alles is door Hem en tot Hem geschapen. Hij is ook de Onderhouder van al het geschapene.

Beschouw Hem als Mens! De Schepper deed Zijn intrede in Zijn eigen schepping. Het Kind Dat in de kribbe lag, opgroeide en timmerman werd, is de enige Mens zonder zonde. Zijn leven was van het begin tot het eind tot eer en verheerlijking van God.

Beschouw Hem als Christus! Als de beloofde Messias van Zijn volk kwam Hij naar de Zijnen, maar zij namen Hem niet aan.

Beschouw Hem als de Gekruisigde! Hij had de mensen alleen maar goedgedaan, maar hun haat bracht Hem aan het kruis. Anderzijds was Hij als de Zoon des mensen God gehoorzaam tot in de dood.

Beschouw Hem als Overwinnaar! Hij stierf, maar de dood kon Hem niet vasthouden. Hij stond op en keerde naar de hemel terug.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorie├źn Homepage