Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 19 maart

Ik vind er vreugde in, Mijn God, om Uw welbehagen te doen; Uw wet draag Ik diep in Mijn binnenste.
Psalm 40 vers 9

Dit zei de Heere Jezus vóór Zijn geboorte en komst in de wereld. David, de schrijver van de Psalm, heeft het profetisch opgetekend.

De Heiland verheugde Zich erover de wil van God te doen. Hij wist wat Hem op aarde allemaal te wachten stond; toch koos Hij bewust deze weg. Hij ging er echt niet van uit dat de mensen Hem hartelijk zouden ontvangen en met eerbetoon omringen. Nee, Hij wist dat Zijn gehoorzaamheid aan God Hem onnoemelijk veel lijden zou bezorgen.

Hij kwam in de duisternis van de wereld en liet Gods licht schijnen. De mensen hadden er echter een hekel aan dat het licht viel op hun donkere, zwarte leven van zonde. Ze haatten Hem. Toch hield Hij niet op Zijn licht te laten schijnen. Hij was trouw aan de opdracht die God Hem had gegeven.

De mens beantwoordde Zijn goedheid met haat; toch ontvangt tot op de dag van vandaag ieder die naar Hem toe gaat, genade, liefde en zegen. Voor Hem is het iets groots als een nietig mens tot Hem komt.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage