Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 1 juli

Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus, Die U gezonden hebt.
Johannes 17 vers 3

In 1939 ontdekte de Fransman Jean-Baptiste Bouvet de Lozier een eiland in de zuidelijke Atlantische Oceaan. Het kreeg zijn naam: Bouveteiland. Het is het meest afgelegen eiland ter wereld. Richting de zuidpool moet je 1700 kilometer varen, voordat je land ontmoet. Het dichtstbijzijnde bewoonde gebied is het eiland Tristan da Cunha. Daarvoor moet je juist 2260 kilometer naar het noorden. – Op Bouveteiland zou het eenzaam wonen zijn. Als mensen hebben we behoefte aan contact. De één meer dan de ander, maar niemand kan zonder.

Zonder een verbinding met de God van hemel en aarde is helemaal geen leven mogelijk. Ja, wel een bestaan. Alle mensen hebben immers onsterfelijke zielen. Ze zullen eeuwig voortbestaan. Maar echt leven kun je dat niet noemen. In Gods ogen zijn ze in figuurlijke zin dood.

Het ware leven, dat is God en de Heere Jezus te kennen. Te beseffen dat God onze Vader en de Heere Jezus onze Zaligmaker is. Hem lief te hebben, met Hem in verbinding te staan, Hem te kennen, dát is leven!

Het dagboek bestellen?