Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 6 december

Toen raakte Hij hun ogen aan en zei: Het zal u gaan naar uw geloof.
Mattheüs 9 vers 29

Dat zei de Heere Jezus tegen twee blinden die Hem om barmhartigheid smeekten. Voor Zijn almacht is niets te groot en niets te klein. Wat is het bemoedigend dat de gave of hulp van God geen andere grens kent dan ons geloof!

De arme weduwe in 2 Koningen 4 die bij de profeet Elisa om hulp aanklopte, ervoer hetzelfde. God liet de olie uit haar kruikje stromen – en die bleef maar stromen tot alle vaten die zij had verzameld, vol waren. De olie wachtte op de vaten. Zo wachten Gods goede gaven op ons geloof. De mate van ons geloof bepaalt de grootte van Zijn gave. De weduwe kon er haar schuld van betalen en van het overige leven.

In Mattheüs 15 kwam de Kananese vrouw bij de Heere Jezus. Zij vroeg om ontferming voor haar bezeten dochter. In eerste instantie kreeg ze als antwoord dat de Heiland voor Zijn volk Israël was gekomen. Ze liet zich echter niet afwijzen en smeekte om genade, niet om recht. Ze vroeg om Zijn gunst. Zo’n geloof wordt door Hem altijd beloond. Daarom riep de Heere Jezus uit: “O vrouw, groot is uw geloof; het zal gebeuren zoals u wilt” (vers 28).

Het dagboek bestellen?


De bijdrage in de verzendkosten bij één dagboekje is € 4,00.
Bestel er daarom twee, drie of vier; dan is de bijdrage maar € 5,00.
En u hebt wat moois om uit te delen!
Bestellingen vanaf zes dagboekjes worden gratis verzonden.