Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 3 augustus

De zonde heeft door het gebod een aanleiding gevonden en in mij allerlei begeerte teweeggebracht.
Romeinen 7 vers 8

In de buurt van Valencia aan de oostkust van Spanje staan twee loodsen, in totaal 50.000 vierkante meter groot. De politie trof daar een verzameling aan van meer dan 1.000 opgezette dieren. Zeker 400 daarvan stonden op een lijst van beschermde soorten. Ook lagen er 198 slagtanden van olifanten. De hele collectie zou op de zwarte markt 29 miljoen euro opbrengen.

Verboden spullen blijven toch in trek. De mens is van nature zó dwars dat een verbod hem juist prikkelt om dat te overtreden.

Het is pijnlijk om het van onszelf te zeggen, maar we kunnen het niet ontkennen: wij zijn van onszelf tegendraads, opstandig en in verzet tegen God. Dat kán Hij niet aanvaarden!

Hij is heilig en elke zonde moet dan ook bestraft worden. Wat mogen we dankbaar zijn dat Hij dat oordeel al op het kruis van Golgotha heeft voltrokken aan Zijn eigen Zoon! Daardoor kunnen wij vrijuit gaan, als we tenminste de Heere Jezus hebben gevraagd ook onze Redder te zijn.

Het dagboek bestellen?